Rozhanovce

Katastrálne územia

Rozhanovce 852899

Základné sídelné jednotky

Rozhanovce 25289