Rožkovany

Katastrálne územia

Rožkovany 852937

Základné sídelné jednotky

Rožkovany 25293

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Rožkovany (SK0418525120)