Rozložná

Katastrálne územia

Rozložná 852902

Základné sídelné jednotky

Rozložná 25290

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Rozložná (526193)