Roztoky

Katastrálne územia

Roztoky 852911

Základné sídelné jednotky

Roztoky 25291