Roztoky

Katastrálne územia

Roztoky 852911

Základné sídelné jednotky

Roztoky 25291

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Roztoky (SK041C527785)