Rúbaň

Katastrálne územia

Rúbaň 853283

Základné sídelné jednotky

Rúbaň 25328