Rudina

Katastrálne územia

Rudina 853291

Základné sídelné jednotky

Rudina 25329