Rudinka

Katastrálne územia

Rudinka 853305

Základné sídelné jednotky

Rudina 25329
Rudinka 25330