Rudlov

Katastrálne územia

Rudlov 853381

Základné sídelné jednotky

Rudlov 25338