Rudňany

Katastrálne územia

Rudňany 853411

Základné sídelné jednotky

Rudňany 25341