Rudňany

Katastrálne územia

Rudňany 853411

Základné sídelné jednotky

Rudňany 25341

Košický kraj (8) » Okres Spišská Nová Ves (810) » Rudňany (SK042A543519)