Rudnianska Lehota

Katastrálne územia

Rudnianska Lehota 853437

Základné sídelné jednotky

Rudnianska Lehota 25343

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Rudnianska Lehota (SK0227514365)