Rudno

Katastrálne územia

Rudno 853526

Základné sídelné jednotky

Rudno 25352