Runina

Katastrálne územia

Runina 853577

Základné sídelné jednotky

Runina 25357

Prešovský kraj (7) » Okres Snina (709) » Runina (SK0419520730)