Ruská Kajňa

Katastrálne územia

Ruská Kajňa 853615

Základné sídelné jednotky

Ruská Kajňa 25361

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Ruská Kajňa (SK0412529087)