Ruská Voľa

Katastrálne územia

Ruská Voľa 853640

Základné sídelné jednotky

Ruská Voľa 25364