Ruskov

Katastrálne územia

Ruskov 853691

Základné sídelné jednotky

Ruskov 25369