Ruskovce

Katastrálne územia

Ruskovce 853704

Základné sídelné jednotky

Ruskovce 25370