Ruský Hrabovec

Katastrálne územia

Ruský Hrabovec 853739

Základné sídelné jednotky

Ruský Hrabovec 25373

Košický kraj (8) » Okres Sobrance (809) » Ruský Hrabovec (SK0429523038)