Ružiná

Katastrálne územia

Ružiná 853780

Základné sídelné jednotky

Ružiná 25378