Sačurov

Katastrálne územia

Sačurov 854301

Základné sídelné jednotky

Sačurov 25430