Sádočné

Katastrálne územia

Sádočné 854310

Základné sídelné jednotky

Sádočné 25431