Sádočné

Katastrálne územia

Sádočné 854310

Základné sídelné jednotky

Sádočné 25431

Trenčiansky kraj (3) » Okres Považská Bystrica (306) » Sádočné (SK0226557595)