mesto

Šaľa

Časti obce

Hetméň 416678
Šaľa 409285
Veča 400087

Katastrálne územia

Šaľa 860182

Základné sídelné jednotky

Blatné 26028
Hetméň 26025
Hlavný závod 28170
Kilíč 26026
Kopanica 26029
Priemyselný obvod 26027
Pri Váhu 26023
Šaľa - juh 26020
Šaľa - stred 26018
Šaľa - východ 26019
Šaľa - západ 26021
Veča - východ 26024
Veča - západ 26022

Nitriansky kraj (4) » Okres Šaľa (405) » Šaľa (SK0235504025)