Salka

Katastrálne územia

Horný chotár 875163
Salka 854352

Základné sídelné jednotky

Horný chotár 27516
Salka 25435