Šalov

Katastrálne územia

Šalov 860344

Základné sídelné jednotky

Šalov 26034

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Šalov (SK0232502791)