Šambron

Katastrálne územia

Šambron 860361

Základné sídelné jednotky

Šambron 26036