Šambron

Katastrálne územia

Šambron 860361

Základné sídelné jednotky

Šambron 26036

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Šambron (SK041A527033)