Šandal

Katastrálne územia

Šandal 860433

Základné sídelné jednotky

Šandal 26043

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Šandal (SK041B527866)