Sap

Katastrálne územia

Sap 845248

Základné sídelné jednotky

Sap 24524