Šarišská Trstená

Katastrálne územia

Šarišská Trstená 860484

Základné sídelné jednotky

Šarišská Trstená 26048

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Šarišská Trstená (SK0417525197)