Šarišské Bohdanovce

Katastrálne územia

Šarišské Bohdanovce 860492

Základné sídelné jednotky

Šarišské Bohdanovce 26049

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Šarišské Bohdanovce (SK0417525201)