Šarišské Dravce

Katastrálne územia

Šarišské Dravce 860514

Základné sídelné jednotky

Šarišské Dravce 26051

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Šarišské Dravce (SK0418525219)