Šarišské Jastrabie

Katastrálne územia

Šarišské Jastrabie 860522

Základné sídelné jednotky

Šarišské Jastrabie 26052

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Šarišské Jastrabie (SK041A527041)