Šarišské Michaľany

Katastrálne územia

Šarišské Michaľany 860557

Základné sídelné jednotky

Šarišské Michaľany 26055

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Šarišské Michaľany (SK0418525235)