Šarišské Sokolovce

Katastrálne územia

Šarišské Sokolovce 860565

Základné sídelné jednotky

Šarišské Sokolovce 26056

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Šarišské Sokolovce (SK0418525243)