Šarišský Štiavnik

Katastrálne územia

Šarišský Štiavnik 860573

Základné sídelné jednotky

Šarišský Štiavnik 26057

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Šarišský Štiavnik (SK041C527882)