Sása

Katastrálne územia

Sása 854417

Základné sídelné jednotky

Lomno 25439
Podskalka 25440
Sása 25441
Zaježová 27191

Banskobystrický kraj (6) » Okres Zvolen (611) » Sása (SK032B518727)