Sasinkovo

Katastrálne územia

Sasinkovo 854425

Základné sídelné jednotky

Sasinkovo 25442

Trnavský kraj (2) » Okres Hlohovec (203) » Sasinkovo (SK0213507521)