Šávoľ

Katastrálne územia

Šávoľ 860697

Základné sídelné jednotky

Šávoľ 26069

Banskobystrický kraj (6) » Okres Lučenec (606) » Šávoľ (SK0326511854)