Šávoľ

Katastrálne územia

Šávoľ 860697

Základné sídelné jednotky

Šávoľ 26069