Sazdice

Katastrálne územia

Sazdice 854450

Základné sídelné jednotky

Sazdice 25445

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Sazdice (SK0232502723)