Seč

Katastrálne územia

Seč 854514

Základné sídelné jednotky

Seč 25451

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Seč (SK0227514381)