mesto

Sečovce

Časti obce

Albínov 412843
Sečovce 408608

Katastrálne územia

Sečovce 854531

Základné sídelné jednotky

Albínov 25460
Albínovske 25467
Kamenčatá 25458
Kochanovce 25462
Povrázky 25463
Pri cintoríne 25455
Pri sódovkárni 25456
Pri železničnej stanici 25461
Rómska osada 25459
Sečovce - stred - juh 25453
Stred - sever 25454
Švarcove 25466
Trnávka 25465
Vrbovce 25464
Záhumienky 25457

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Sečovce (SK042B528722)