Sečovská Polianka

Katastrálne územia

Sečovská Polianka 854697

Základné sídelné jednotky

Sečovská Polianka 25469

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Sečovská Polianka (SK041D529133)