Sejkov

Katastrálne územia

Sejkov 854760

Základné sídelné jednotky

Sejkov 25476

Košický kraj (8) » Okres Sobrance (809) » Sejkov (SK0429523046)