Seľany

Katastrálne územia

Seľany 854786

Základné sídelné jednotky

Seľany 25478