Selce

Katastrálne územia

Selce 854832

Základné sídelné jednotky

Selce 25483

Banskobystrický kraj (6) » Okres Krupina (605) » Selce (SK0325518743)