Selice

Katastrálne územia

Selice 854875
Šók 854883

Základné sídelné jednotky

Perješ 25486
Selice 25487
Šók 25488

Nitriansky kraj (4) » Okres Šaľa (405) » Selice (SK0235503991)