Šemša

Katastrálne územia

Šemša 860751

Základné sídelné jednotky

Šemša 26075