Seňa

Katastrálne územia

Seňa 854921

Základné sídelné jednotky

Seňa 25492