Senné

Katastrálne územia

Senné 855171

Základné sídelné jednotky

Senné 25517