Senné

Časti obce

Príboj 400210
Senné 408657

Katastrálne územia

Príboj 849723
Senné 855162

Základné sídelné jednotky

Príboj 24972
Senné 25516