Senohrad

Katastrálne územia

Senohrad 855201

Základné sídelné jednotky

Paseka 25519
Senohrad 25520