mesto

Sereď

Časti obce

Horný Čepeň 408669
Sereď 408671

Katastrálne územia

Dolný Čepeň 855235
Horný Čepeň 855375
Sereď 855251
Stredný Čepeň 855316

Základné sídelné jednotky

Cirkevné role 25535
Čepeň - priemyselný obvod 25531
Dolný Čepeň 25523
Gazdovské role 25534
Horný Čepeň 25537
Nový majer 25536
Panské 25530
Pasienky 25532
Poronda 25533
Priemyselný obvod 25527
Pri Niklovej huti 25526
Pri štadióne 25524
Sereď - pri Váhu 25525
Sereď - stred 25522
Účelové zariadenie 25528
Za železnicou 25529

Trnavský kraj (2) » Okres Galanta (202) » Sereď (SK0212504009)